ก่อนจะทำเลสิก สักครั้ง ควรศึกษาอะไรบ้าง

สายตานั้นเป็นอีกหนึ่งในปัญหาของเราอย่างมากเพราะว่าเมื่อโตขึ้นนั้นสายตาของเรานั้นจะแย่ลงด้วยเช่นกัน ซึ่งในการรักษสายตานั้นมีการรักษาที่หลากหลายแบบอย่างมากในการใช้บริการศูนย์เลสิค และ ยังมีอีกหลากหลายวิธีในการรักษาสายตาของเรา แต่ว่าในบทความนี้สำหรับคนที่มองไม่เห็นแบบปกตินั้นก่อนที่เราจะรักษาสายตาของเราเองเรามาลองดูเรื่องที่จะต้องรู้ก่อนในการทำเลสิกก่อนนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เรานั้นจะต้องรู้ในการทำเลสิก   อย่าใส่คอนสแทตเลนส์ก่อนเริ่มรักษา   ก่อนที่เราจะรักษาดวงตาของเรานั้น ให้เรานั้นงดการใส่คอนแทตเลน์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีการใส่คอนแคเลนส์ นั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ ดังนั้นก่อนที่เราจะรักษาดวงตาของเรา นั้นให้เรานั้นรักษาดวงตาของเรา และ อาจจะเปลี่ยนจากการใส่คอนแทคเลนส์มาใส่ กับ แว่นตากันก่อนนะครับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ ทำให้การรักษดวงตาของเรานั้นจะต้องเลื่อนนะครับ   หลังการตรวจสุขภาพสายตาไม่ควรขับรถ  ในการขับรถนั้นถ้าหากว่าเราจะต้องตรวจสุขภาพตาของเรานั้นเราไม่ควรกมาด้วยตัวคนเดียวนะครับ เพราะว่าจักษุแพทย์นั้นจะมีการใช้ยาหยอดขยายม่านตา และทำให้ตาเรานั้นพร่ามัวไปหลากหลายชั่วโมงอย่างมากด้วยนะครับ ดังนั้นทางที่ดีนั้นเราควรที่จะมาพร้อมกับครอบครัวใมการตรวจสุขภาพนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ   สระผมให้เรียบร้อย   อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนั้นคือ หลังจากที่เรานั้นทำการรักษสายตา ของเราเราควรที่จะสระผมให้เสร็จสิ้นก่อนไปทำการรักษนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีการทำการรักษมาแล้ว หลังจากนั้นเราจะไม่สามารถโดนน้ำได้เด็ดขาดนะครับ เพราะว่าแผลอาจจะติดเชื้อได้ และ เสื้อผ้านั้นควรใส่เสื้อผ้าแบบมีกระดุมไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ถอดง่าย ๆ และทำให้สะดวกง่ายกว่าอย่างมาก เพราะว่าถ้าหากว่าทำเลสิกคมาแล้วจะไม่สามารถที่จะทำให้ตาของเรานั้นโดนน้ำได้นะครับ   ศึกษาวิธีการในการรักษา   อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของวิธีการรักษา เพราะว่าปัจจุบันนั้นการรักษสายตาของเรานั้นมีวิธีการที่หลากหลายในการรรักษอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบ PRK หรือ การรักษด้วยเลสิค และ เลเซอร์ ดังนั้นในการที่เราจะเลือกรักษานั้นเราควรที่จะหาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนะครับ เพื่อทำให้การรักษของเรานั้นมีคุณภาพมากที่สุด  อ่านเรื่องข้อห้ามให้ชัดเจน   โดยปกติแล้วในการรักษสายจาของเรานั้นจะมีข้อห้ามอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นในการทำการรักษานั้นเราควรที่จะตรวจสอบก่อนว่าเรานั้นสามารถรักษดวงตาของเราได้หรือไม่ เพราะว่ามีหลากหลายข้อห้ามอย่างมากในการรักษา ดังนั้นก่อนที่จะรักษานั้นควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับ   ดังนั้นในการรักษาดวงตาของเรานั้นให้มองเห็นแบบปกตินั้นเราจะต้องมีเรื่องที่ต้องรู้อยู่มากมายเลยนะครับ ดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกรักษาดวงตาของเรานั้นเราควรทำความเข้าใจก่อนในการรักษา และ ตรวจสุขภาพสายตาของเราก่อนนะครับ  เพื่อทำให้เรานั้นสามารรถรักษาดวงตาของเรานั้นให้กลับมามองเห็นแบบปกติได้อย่างมีมาตรฐาน