ของเล่นเด็ก 2 ขวบ

ของเล่นเด็ก 2 ขวบ ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

สำหรับเด็กในวัย 1-2 ขวบ จะเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และชอบคลานสำรวจสิ่งของภายในบ้าน เริ่มมีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นการเลือกของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในวัยนี้ ควรจะเลือกหาของเล่นที่มีเชือกลากจูง ของเล่นที่สามารถไขลาน รวมถึงของเล่นที่เป็นเครื่องดนตรี เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กสามารถจดจำเสียง อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างจินตนาการไปได้ในตัวอีกด้วย และที่สำคัญของเล่นเด็ก 2 ขวบ เหล่านี้ยังง่ายต่อการเรียนรู้และการจดจำ ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และพร้อมที่จำเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลได้อย่างไร้กังวล 

ของเล่นเด็ก ขวบ ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี 

  • บล็อกไม้ ตัวต่อไม้ : สำหรับเด็กในวัยนี้ ควรจะเล่นตัวต่อไม้หรือบล็อกไม้แบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางซ้อนกันเป็นรูปทรงหรือตัวต่อไม้ให้เข้าล็อก เพราะของเล่นเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้านความคิดทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็ก ให้เด็กสามารถรู้จักคิดให้มีเหตุผลมากยิ่งขึ้น 
  • แป้งโดว์ : จะเป็นของเล่นเด็ก 2 ขวบ ที่สามารถฝึกฝนการพัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็กได้เป็นอย่างดี ซึ่งแป้งโดว์จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับดินน้ำมัน เพียงแต่ไม่มีมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อเด็ก โดยแป้งโดว์ที่มีแม่พิมพ์ ยังสามารถฝึกฝนการเรียนรู้รูปทรงต่าง ๆ ได้เร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
  • บัตรคำศัพท์ : เป็นอีกหนึ่งของเล่นเด็ก 2 ขวบ ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กวัยนี้ให้จดจำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการฝึกเรียนรู้ตัวเลขต่าง ๆ ตัวอักษรภาษาไทย และตัวอักษรภาษาอังกฤษ สัตว์ต่าง ๆ  รวมทั้งยังช่วยเตรียมความพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย และที่สำคัญยังทำให้เด็กมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ได้มากยิ่งขึ้น 
  • หนังสือภาพ หรือหนังสือนิทาน : จะเป็นส่วนช่วยให้เด็กมีสมาธิในการฟังมากยิ่งขึ้น อีกทั้งหนังสือเหล่านี้ยังแฝงไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงตำศัพท์ต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างสติปัญญา ให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ และจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม 

สำหรับการเลือก ของเล่นเด็ก 2 ขวบ ให้เหมาะสมตามวัย จะสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเด็กจะชอบเรียนรู้ทุกสิ่งตามธรรมชาติ ดังนั้นควรจะปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้ หรือทดลองเล่นหลาย ๆ อย่าง เพื่อที่จะให้เด็กสามารถเล่นได้อย่างสนุกสนาน และไม่กลัวที่จะลองผิดลองถูก และสิ่งที่สำคัญในการเลือกของเล่น จะต้องเลือกของเล่นที่มีความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก ของเล่นจะต้องมีขนาดไม่เล็ก หรือใหญ่จนเกินไป เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับเด็กได้ทุกช่วงเวลาการใช้งาน 

Leave a Reply

Your email address will not be published.