ทำเสน่ห์ผูกหุ่น

การทำเสน่ห์ ในสังคมไทยที่มีโอกาสได้ผลจริง

การทำเสน่ห์นั้นเป็นอีกหนึ่งสังคมไทยที่มีความเชื่อในเรื่องของ “การทำเสน่ห์มาอย่างยาวนาน” ซึ่งในการทำเสน่ห์นั้นมีความหลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกันในเรื่องของการทำเสน่ห์ และ มีหลากหลายวิธีในการทำเสน่ห์ด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่เรานั้นจะทำเสน่ห์ได้ผลหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยนะครับ มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าการทำเสน่ห์นั้นจะมีวิธีอะไรบ้าง  

การเรียกจิตคนรัก  

“การเรียกจิตคนรัก” นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในวิธีทีที่เป็นอีกความเชื่อที่มีอย่างยาวนาน ซึ่งในการเรียกจิตคนรักนั้นจะเป็นการทำเสน่ห์สายขาว ที่ใช้อำนาจพุทธคุณ ในการทำเสน่ห์เรียกจิตคนรัก และทำให้ในการทำเสน่ห์นั้นเป็นอีกหนึ่งในการทำเสน่ห์สายขาว ที่ไม่อันตราย และ เป็นอีกหนึ่งในการทำเสน่ห์ ที่ปลอดภัยทั้งคนทำ และ ไม่อันตรายแต่อย่างใดนะครับ  

การทำตุ๊กตาคุณไสย  

อีกหนึ่งการทำเสน่ห์ที่เราอาจจะเคยได้เห็นตามหนังบางเรื่องนั้นคือการใช้หุ่น หรือ ตุ๊กตา เรียกคนรัก ซึ่งการที่เรานั้นจะทำเสน่ห์ในส่วนนั้นความสำคัญคือ เส้นผมของทั้งสองฝ่าย ที่จะนำมาใส่ในตุ๊กตาของตัวแทนทั้ง 2 คน โดยที่ตุ๊กตานั้นจะซ่อนอยู่ที่ใต้หมอน หรือ เก็บไว้ในที่ลับตา  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการทำคุณไสย์ที่เรานั้นเห็นมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณด้วยเช่นกัน  

การทำมนต์ 

อีกหนึ่งคุณไสย์ที่หลายคนนั้นเห็นมาอย่างยาวนาน และ มีความรุนแรงอย่างมากด้วยเช่นกันนั้นคือ “การทำเสน่ห์สายดำ” ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งในความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานด้วยเช่นกัน โดยการทำเสน่ห์สายดำนั้นค่อนข้างจะมีความอันตรายอย่างมาก และมีความอันตรายต่อทั้งคนที่ทำเสน่ห์ และ คนที่โดนทำเสน่ห์ด้วยเช่นกัน ที่จะอันตรายอย่างมากด้วยเช่นกัน  ดังนั้นการทำเสน่ห์ด้วยการทำมนต์ และคุณไสยนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในความอันตรายอย่างมากด้วยเช่นกัน 

ทำเสน่ห์ผูกหุ่น 

การทำเสน่ห์ผูกหุ่นนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในการทำเสน่ห์ที่ทำเป็นอีกหนึ่งในความเชื่อที่มีอย่างยาวนานด้วยเช่นกัน โดนเป็นการปั้นหุ่นขึ้นมาแทนตัวของคนทั้ง 2 คน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชาย และ ฝ่ายหญิง  ที่ใช้เป็นตัวตายตัวแทนทั้ง 2 ฝ่าย โยส่วนมากนั้นจะเป็นการใช้ดินน้ำมันในการปั้น หรือ ไม่ก็ดินเหนียว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในความเชื่อของการทำเสน่ห์ที่ค่อนข้างมีมาอย่างยาวนานด้วยเช่นกัน  

การทำเสน่ห์นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในความเชื่อที่ค่อนข้างจะมีมาอย่างยาวนานอย่างมากด้วยเช่นเดียวกัน โดยการทำเสน่ห์นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในความเชื่อที่มีอย่างยาวนาน และจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นนั้นการทำเสน่ห์นั้นถือว่าเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างจะมีความเชื่อที่ยาวนานมาก และคนไทยนั้นยังมีความเชื่อในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ส่วนเรื่องของได้ผล หรือ ไม่ นั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะครับว่าในความเชื่อในเรื่องนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่  

Leave a Reply

Your email address will not be published.